Articole Profesionale

In aceasta sectiune publicam articole de analiza cu privire la solutionarea unor probleme de contabilitate, fiscalitate, legislatie, tehnica de calcul, informatizare, utilitare software...etc.

Specialistii care ofera servicii in domeniile mai sus mentionate isi pot promova afacerea publicand articole (analiza, tutoriale, solutii) in aceasta zona.

Ne rezervam dreptul de a refuza articolele pe care le consideram inoportune.

Pentru publicarea articolelor ne puteti contacta chiar acum.

Va recomandam sa va configurati contul de pe site astfel incat sa primiti periodic NewsLetter-ul nostru.
Articole Noutati
Abonament Noutati
Noutati RSS

Microsoft Partner
Nexus ERP certificat Windows 8 Logo

Hostalion

Reglementare termene de plata facturi

 
- Legislatie Firme -

Proiect de lege privind reglementarea termenelor de plata pentru facturi si masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autor

Termenele de plata ar putea fi reglementate strict prin lege in vederea promovarii competitivitatii mediului de afaceri prin crearea unor mecanisme eficiente pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata rezultand din contractele incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati publice.

Definitii
 • autoritate contractanta inseamna orice organism al statului - autoritate publica sau institutie publica care actioneaza la nivel central ori la nivel regional sau local;
 • profesionist - orice persoana fizica sau juridica care exercita sistematic o activitate economica sau profesionala organizata ce consta in producerea, administrarea ori instrainarea de bunuri sau in prestarea de servicii, cu scop lucrativ; sunt considerate profesionisti in sensul prezentei legi, si persoanele juridice de drept privat fara scop lucrativ, in exercitarea activitatilor economice, potrivit legii;
 • intarzierea in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani reprezinta intarzierea in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani reprezinta neefectuarea platii la termenul stabilit prin contract sau prin lege;
 • suma datorata reprezinta suma neplatita la scadenta conform contractului si alte sume mentionate in factura sau in cererea echivalenta de plata.

  Nu sunt incluse in sfera de aplicare a prezentei legi:
  a) creantele inscrise la masa credala in cadrul unei proceduri de insolventa, creantele ce fac obiectul unui mandat ad-hoc, concordat preventiv ori al unei intelegeri incheiate urmare unei negocieri extrajudiciare;
  b) contractele incheiate intre profesionisti si consumatori.

  Determinarea dobanzii
  (1) in raporturile dintre profesionisti, creanta de plata a pretului bunurilor sau serviciilor produce dobanzi penalizatoare daca:
     a) creditorul si-a indeplinit obligatiile contractuale;
     b) creditorul nu a primit suma datorata la scadenta, cu exceptia cazului in care debitorului nu ii este imputabila intarzierea.
  (2) Dobanda penalizatoare curge din ziua scadentei pana la momentul platii, potrivit prevederilor art.1535 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil.
  (3) Daca termenul de plata nu a fost prevazut in contract, dobanda penalizatoare curge de la urmatoarele termene:
     a) dupa 30 de zile de la data primirii de catre debitor a facturii sau a oricarei alte asemenea solicitari de plata;
     b) daca data primirii facturii ori a unei solicitari echivalente de plata este incerta sau anterioara primirii bunurilor sau prestarii serviciilor, dupa 30 de zile de la receptia marfurilor sau prestarea serviciilor;
     c) daca prin lege sau prin contract se stabileste o procedura de acceptare ori de verificare pentru certificarea conformitatii bunurilor sau serviciilor, iar debitorul a primit factura ori solicitarea de plata la data acceptarii sau verificarii ori anterior acestei date, la expirarea unui termen de 30 de zile de la data la care are loc acceptarea sau verificarea.
  Prin exceptie, partile pot stipula in contract un termen mai mare de 30 de zile sub rezerva ca aceasta clauza sa nu fie abuziva.

  Dobanda legala penalizatoare
  Daca partile nu au stabilit nivelul dobanzii pentru plata cu intarziere, se va aplica dobanda legala penalizatoare, calculata potrivit art.3 alin.(2) din Ordonanta Guvernului nr.13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar. Rata de referinta a dobanzii legale in vigoare in prima zi calendaristica a semestrului se aplica pe intregul semestru.

  Termenul contractual de plata
  (1) in cadrul raporturilor intre profesionisti, termenul de plata stipulat in contract nu poate fi, mai mare de 60 de zile. Prin exceptie, partile pot stipula in contract un termen de plata mai mare, sub rezerva ca aceasta clauza sa nu fie abuziva.
  (2) Partile pot conveni efectuarea platii in mod esalonat. in acest caz, dobanzile penalizatoare si celelalte despagubiri prevazute de prezenta lege se calculeaza prin raportare la suma scadenta.

  Contracte intre profesionisti si autoritati contractante
  Dobanda penalizatoare pentru plata cu intarziere curge din ziua scadentei pana la momentul platii, potrivit prevederilor art.1535 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil.

  Termenul legal de plata
  (1) Autoritatile contractante executa obligatia de plata a sumelor de bani rezultand din contractele incheiate cu profesionisti cel tarziu la:
     a) 30 de zile de la de la data primirii facturii sau a oricarei alte asemenea solicitari de plata;
     b) 30 de zile de la primirea bunurilor sau prestarea serviciilor, daca data primirii facturii ori a unei solicitari de plata este incerta sau anterioara primirii bunurilor sau prestarii serviciilor;
     c) 30 de zile de la acceptare sau verificare, daca prin lege sau prin contract se stabileste o procedura de acceptare ori de verificare pentru certificarea conformitatii marfurilor sau serviciilor, iar autoritatea contractanta a primit factura ori solicitarea de plata la data verificarii sau anterior acestei date.
  (2) Procedura de acceptare sau verificare prevazuta la alin.(1) lit.c) nu poate depasi 30 de zile calendaristice de la data primirii bunurilor sau serviciilor. Prin exceptie, procedura de acceptare sau verificare poate avea o durata mai mare de 30 de zile, daca acesta este stabilit expres in contract si in documentatia licitatiei, sub rezerva ca aceasta clauza sa nu fie abuziva, in sensul art. 11.
  (3) Partile nu pot conveni cu privire la data emiterii/primirii facturii. Orice clauza prin care se stipuleaza un termen de emitere/primire a facturii este lovita de nulitate absoluta.
  (4) Institutiile publice din domeniul sanatatii si entitatile publice care furnizeaza ingrijiri medicale, precum si intreprinderile publice, in sensul art. 2 pct. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice executa obligatiile banesti rezultand din contracte incheiate cu profesionisti in cel mult 60 de zile de la datele prevazute la alin.(1) lit. a)-c).

  Termenul contractual de plata
  (1) Termenele de plata stabilite in contract pentru executarea obligatiilor autoritatilor publice nu pot fi mai mari decat 30 zile. in mod exceptional, partile pot stipula un termen de plata de plata de maxim la 60 de zile, daca acesta este obiectiv justificat, tinand cont de natura sau caracteristicile specifice ale contractului.

  Creditorul poate pretinde daune-interese pentru toate cheltuielile facute pentru recuperarea creantei, in conditiile neexecutarii la timp a obligatiei de plata de catre debitor.

  Daune interese minimale
  (1) Daca sunt intrunite conditiile intarzierii la plata, creditorul poate pretinde debitorului plata sumei de 40 EUR sau a contravalorii in lei a acesteia, reprezentand daune-interese suplimentare minimale.
  (2) Obligatia de plata a sumei prevazute la alin.(1) este scadenta de la data la care curge dobanda penalizatoare.
  (3) Suma prevazuta la alin.(1) este suplimentara cheltuielilor aferente unei eventuale proceduri de executare silita.

  Clauze abuzive
  (1) Sunt abuzive clauzele contractuale care:
     a) exclud posibilitatea aplicarii de dobanzi penalizatoare;
     b) fixeaza o obligatie de punere in intarziere pentru a opera curgerea dobanzilor;
     c) prevede un termen mai mare de la care creanta produce dobanzi decat cel prevazut la art. 3 alin.(1) sau, dupa caz, la art. 6 si art. 7 alin.(1);
     d) elimina posibilitatea platii de daune-interese suplimentare;
     e) stabilesc un termen pentru emiterea/primirea facturii.

  Sanctiune
  (1) Clauzele abuzive sunt lovite de nulitate absoluta.
  (2) Raspunderea patrimoniala pentru prejudiciile cauzate de clauzele si practicile abuzive se atrage potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil.

  Dispozitii procedurale:
 • Ordonanta de plata
  Daca debitorul intarzie in efectuarea platii, creditorul poate obtine un titlu executoriu prin procedura ordonantei de plata, prevazuta de dispozitiile art.999-1010 din Codul de procedura civila.
 • Tratament egal
  Actele normative si actele administrative se aplica, in aceleasi conditii, tuturor creditorilor stabiliti in Uniunea Europeana.
 • Dispozitiile prezentei legi, nu sunt aplicabile obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante inainte de data intrarii in vigoare acestei legi.
 • Prezenta lege transpune Directiva 2011/7/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 februarie 2011 privind combaterea intarzierii in efectuarea platilor in tranzactiile comerciale, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L48 din 23 februarie 2011.
 • Prezenta lege intra in vigoare la data de 16 martie 2013. • Legislatie Firme
  13.09.2012

  Inapoi un articol Toate articolele Inainte un articol Email articol Tipareste articol


  Solutie Software Integrata
  Laboratoare Analize Medicale
  www.nexusmedia.ro
  Bine ati venit! Va rog sa intrati..
  Cu ce va servim?
  www.nexusmedia.ro
  Soft: Salon, Frizerie, SPA, Gym
  Vrei sa stii ce face?
  www.nexusmedia.ro
  Solutie facturare integrata
  Magazine si Depozite.
  www.nexusmedia.ro
  Solutie ERP Completa
  Preia Controlul Afacerii Tale!
  www.nexusmedia.ro
  Solutie destinata Certificator
  de calitate (iso, haccp, etc)
  www.nexusmedia.ro
  Soft Salon,Frizerie,SPA,Gym
  Vrei sa stii cu ce te ajuta?
  www.nexusmedia.ro
  Bilant, Bugete, Centre de profit
  Cash-Flow, Indicatori economici
  www.nexusmedia.ro
  24,78 € impreuna cu gazduire
  29,99 € fara gazduire
  www.123host.ro
  Solutie: Restaurant,Bar,Gelaterie,
  FastFood,Catering * Touch&PDA
  www.nexusmedia.ro

  Index   |   Nexus Media   |   Produse   |   Descarca   |   Distributie   |   Comanda   |   Suport   |   Noutati   |   Abonament noutati   |   Contact
  NexusMedia.ro © 2015     Termeni si conditii de utilizare | Acord de licentiere
      Linkuri utile
     NXM Online Tools
  NXM.ro

     Nexus ERP Software
  NexusERP.ro

     Cursuri de schimb valutare
  cursvalutar-db.ro

     Gazduire web si Domenii .RO
  123Host.Ro

     Valideaza Coduri Uzuale
  Valideaza.Ro

     Coduri Postale
  CoduriPostale-db.Ro

     Coduri Utile
  123Coduri.Ro